Serbest Zamanlı Çalışan Desteği


İhtiyacınız olan nitelikli personeli bölgenizde bulamıyor musunuz? Farklı bölgelerden serbest zamanlı olarak size destek sağlayacak deneyimli personele ulaşmak ister misiniz?

Genç yaşta emekli oldunuz veya aktif iş hayatını bıraktınız, ancak farklı bölgelerdeki KOBİ'lere zamanını sizin belirleyeceğiniz şekilde destek verebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? 


KOBİ’lerimizin, özellikle az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lerimizin en temel sorunlarından biri nitelikli insan kaynağına ulaşmaktır. KOBİ’lerimizin bu alandaki ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla, BORGİP projesi kapsamında Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile bir Nitelikli İnsan Kaynağı Platformu oluşturulmuştur.

KOBİ’lerimiz ihtiyaç duydukları alanlarda bölgeleri dışından, kendilerine uygun olan serbest zamanlı çalışanlar ile iletişime geçerek uygun gördükleri takdirde işbirliğine gidebilmektedir. Proje kapsamında, 20-249 arası çalışanı olan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'ler başvurabilmektedir.

Halen çalışmakta olan veya emekli olmuş kişiler, firmalara kendi uzmanlık alanlarında destek olmak için, Kariyer.net üzerinden verilecek BORGİP serbest zamanlı çalışan ilanlarına başvurabilirler. 

Serbest Zamanlı Çalışanlar, çalışmaları karşılığında belirli bir ücret talep edebilecekleri gibi, sadece masraflarının karşılanmasını da talep edebilirler.

 

*BORGİP Projesi, firmalarımıza ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermek üzere kolaylaştırıcı bir platform olup, proje kapsamında atılacak adımlar ve kurulacak işbirlikleri ve ilişkilerin sonuçlarından kurumsal olarak Proje Paydaşları, kişisel olarak da mentor ve uzmanlarımız sorumlu değildir.

Serbest Zamanlı Çalışan Olmak İstiyorum

Bir Serbest Zamanlı Çalışanım Olsun İstiyorum